شمع مخملی

این نوع شمع با پوشش مخمل ترک زمان سوخت را حداقل تا دوبرابر نسبت به شمع های رایج در بازار کاهش می دهد

وزن کامل ست ۳۱۰-۳۴۰ گرم

بدون اشک

شمع های مخمل  در شکل های مختلف زیر ارائه می گردد:

 

  • استوانه ای

  • مکعبی

  • ستاره ای

  • قلبی

  • آناناسی

  • گوی

  • گل رز