فیتیله

فیتیله

فیتیله

یکی دیگر از وسایل شمع سازی فتیله است. جنس فتیله صد درصد پنبه است که در اندازه‌ها و ضخامت‌های گوناگون وجود دارد. اندازه فتیله بستگی به قطر شمع دارد و با نازک و یا کلفت شدن ضخامت شمع، اندازه قطر فتیله نیز تغییر می‌کند.