مخمل

مخمل

مجموعه تولیدی شمع کاریزما کیا  عرضه کننده انواع پودر مخمل و فروش دستگاه های نو و کارکرده مخمل پاش و چسب های مورد استفاده.