چسب

چسب

مجموعه تولیدی شمع کاریزما کیا تولید کننده چسب  مخمل ،مخصوص کار روی شمع و همچنین قبول سفارشات شمع مخمل