رنگ مخمل

رنگ مخمل در واقع تکنیک استفاده از پودر مخمل یا همان الیاف مخمل بر روی سطوح مختلف بوسیله دستگاه مخمل پاش اجرا میگردد.در صنایع خودروسازی ودکوراسیون داخلی وصنایع هنری وهمچنین تولید شمع ومحصولات دکوری کاربرد دارد.

تاریخچه ی استفاده ازپودر مخمل به حدود ۱۰۰۰سال قبل ازمیلاد مسیح در سرزمین چین بازمیگردد چینی های زمان باستان بوسیله ی چسب مخصوص این الیاف را بر روی سطح پارچه ها میچسباندن وپارچه های ارزان قیمت را به گران قیمت تبدیل میکردند.

در سده های میانی تاریخ صنعتگران آلمانی با همین روش شروع به تولید اولین کاغذ دیواری باطرح مخمل کردند وفرانسوس ها سومین ملتی هستند که از این تکنیک برای تولید کاغذ دیواری های سلطنتی استفاده کردند.

پودرهای مخمل شامل ۳گروه اصلی هستند:

الف)پودرهای مخمل ساده
ب)پودرهای مخمل متالیک
ج)پودرهای مخمل فسفری