تولد زیباترین و خاص ترین خاطره

تولد زیباترین و خاص ترین خاطره

تولد زیباترین و خاص ترین خاطره

جشن تولد، ریشه ای بزرگ در تاریخ بشریت دارد که از اولین آن تا الان تغییرات زیادی کرده و روز به روز کامل تر شده است به طور کلی این مراسم یکی از مهم ترین روزهای زندگی هر فرد است که دوست دارد درآن روز تزییناتی انجام دهد و جشن و شادی را از دست ندهد.                                              قبل و بعد از اختراع تقویم، تولدی وجود نداشت                                                                                                                                           علت این امر یک موضوع بیشتر نیست و آن ندانستن تاریخ تولد است. در گذشته حتی پس از اختراع تقویم های مختلف به ثبت تاریخ ، تولد افراد اهمیتی داده نمی شد و فقط تاریخ مرگ فرمانروایان بزرگ یا اشخاص خیلی مهم ثبت می شد. حتی تا همین چند دهه پیش در ایران هم تاریخ متولد شدن افراد پشت جلد قرآن های پدر بزرگشان بود.                                                                                                                                                    فرعون مصر اولین تولد تاریخ را برای خودش گرفت                                                                                                                            طبق اسناد قدیمی و نظر مورخان، اولین تولد تاریخ جهان ۳۰۰۰سال  پیش از میلاد حضرت مسیح در مصر برای یکی از فراعنه ی مصر باستان برگزار شده است. در این جشن برده ها حضور داشته اند و عفو عمومی بزرگی شامل زندانیان و محکومان شد. اتفاق نظر تاریخ دانان این است که آغاز جشن گرفتن متولد شدن یک فرد از ایران و مصر آغاز شده است و سپس به یونانیان هم انتقال یافته است. پیش از ظهور حضرت مسیح روز تولد سزار، پادشاه روم طبق حکم مجلس سنای رومیان، جزو اعیاد ملی امپراتوری روم شناخته شد و هر ساله در آن روز جشن بزرگی برپا می شد.